יחידת הפיקוח אמונה על אכיפת חוקים ותקנות שהמדינה הסמיכה אותם לכך,
כמו גם אכיפת חוקי העזר העירוניים לצורך שמירת הסדר הציבורי ואיכות החיים בישוב

במסגרת תפקידים נאכפים:

  • אכיפת חניה
  • אכיפת פסולת בניין
  • פגיעה ברכוש ציבורי
  • סדר וניקיון רחובות (גזם, אשפה, רכב נטוש)
  • מטרדי רעש
  • אכיפת כלבים משוטטים וגללי כלבים

 

קבלת קהל:

טבלת אנשי קשר - פיקוח עירוני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יורם גזיאל מנהל יח' האכיפה והשיטור העירוני 089730602 yoram@b-y.org.il
רונית חווה מזכירה 08-9730603 ronith@b-y.org.il

 ימים ב', ה', בין השעות: 09:00 - 18:00 בשכ' הרצל, בעל הנס 7
טלפקס: 08-9730603

חוקי עזר עירוניים

תשלומים וערעורים על דו"חות פיקוח עירוני (חניה, השלכת פסולת, צואת כלבים)