יחידת הפיקוח אמונה על אכיפת חוקים ותקנות שהמדינה הסמיכה אותם לכך,
כמו גם אכיפת חוקי העזר העירוניים לצורך שמירת הסדר הציבורי ואיכות החיים בישוב

במסגרת תפקידים נאכפים:

  • אכיפת חניה
  • אכיפת פסולת בניין
  • פגיעה ברכוש ציבורי
  • סדר וניקיון רחובות (גזם, אשפה, רכב נטוש)
  • מטרדי רעש
  • אכיפת כלבים משוטטים וגללי כלבים

טבלת אנשי קשר - פיקוח עירוני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יניב חמאני יחידת האכיפה שיטור עירוני
רונית חווה מזכירה 08-9730603
 

קבלת קהל:

 ימים ב', ה', בין השעות: 09:00 - 18:00 בשכ' הרצל, בעל הנס 7
פגישה עם מנהל המחלקה בתאום טלפוני מראש 
טלפקס: 08-9730603

חוקי עזר עירוניים

תשלומים וערעורים על דו"חות פיקוח עירוני (חניה, השלכת פסולת, צואת כלבים)