המחלקה מטפלת ברכישת ציוד, חומרים וכלים עבור כל מחלקות המועצה ומוסדות החינוך ביישוב.
המחלקה אחראית על עריכת הצעות מחיר לרכישה, מכרזים, קשר עם ספקים, מעקב אחר אספקת רכש והזמנת שרות תיקונים, קשר רציף ומו"מ עם הספקים וכן טיפול שוטף בתחזוקת מערכות מידע וטלפוניה.

קישור להקמת ספר ספקים


מיטל דגן
מנהל מח' רכש

מיטל דגן
מנהלת מחלקת קניינות רכש
08-9785407
הדס כחלון
רשמת מצאי
08-9785431

אסתר כהן
מזכירת מחלקת קניינות ורכש
08-9785414