הרב שמואל בן דוד
08-9281048
052-7642652

קבלת קהל:

פתיחת תיק נישואין:  
בימים א עד ה' בשעות הבוקר והערב
יום ו' - בתאום מראש עם הרב

הדרכת כלה על-ידי הרבנית אסתר שפירא


נוהל רישום נישואין

פתיחת תיק נישואין 
 תיק הנישואין ייפתח בבאר-יעקב באם אחד מבני הזוג הינו תושב היישוב.

 • קביעת התושבות הינה משך זמן של לפחות חצי שנה ביישוב עפ"י הרישום בת.ז.
 • לזוגות המתחתנים מחוץ לתחומי היישוב, ייפתח תיק נישואין רק במידה ובידם הסכמה מרב מוסמך לעריכת החו"ק על ידו במועד שנקבע.
  האחריות להגעת הרב - מוטלת על בני הזוג.
 • יש להגיע למשרדי המחלקה החל מ-6 חודשים ממועד החופה ולא יאוחר מחודש אחד וחצי לפני החופה.
 • התיק ייפתח רק עם הצגת כל המסמכים הדרושים והופעת העדים, יחד עם בני הזוג.

לפתיחת תיק נישואין יש להציג ולהביא הדרוש עפ"י המצב האישי של החתן או הכלה כמפורט להלן:

רווק / רווקה:

 • תמונות לכל אחד מבני הזוג. (צנועות ולא חשופות) .
 • תעודת זהות כולל הספח .
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • כתובה או תעודת נישואין של ההורים.

גרוש / גרושה:

 • תמונות (צנועות ולא חשופות).
 • תעודת זהות הכוללת ספח.
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • באם הכלה גרושה על החתן להביא עד להוכחה שאינו כהן.
 • תעודת גרושין + מעשה בית דין מקוריים.

אלמן/ אלמנה:

 • תמונות (צנועות ולא חשופות).
 • תעודת זהות הכוללת ספח .
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • תעודת פטירה של הנפטר/ת - תעודה מקורית.

תעודת נישואין
נמסרת כשבועיים לאחר קבלת מסמכי החופה ויש להגיע למשרד לקבלה (כדאי להתקשר קודם לוודא שהתעודה מוכנה) התעודה אינה נשלחת בדואר .
תעודת רווקות
תעודת רווקות מונפקת כאשר תושב באר-יעקב מעוניין להינשא בעיר אחרת או במקרים אחרים שפורטו לעיל. התעודה מונפקת בבאר-יעקב רק באם כתובת המבקש/ת רשומה בתעודת זהות לפחות בחצי השנה האחרונה.
אישור כשרות - מאולם האירועים או הקייטרינג.