הרב שמואל בן דוד
רישום נישואים
08-9281048
052-7642652

בס''ד

 

פתיחת תיקי נישואין

כתובתנו: הרב עוזיאל 6 באר יעקב

פתיחת תיק נישואין בתיאום מראש:

הרב שמואל בן דוד 052-7642652

הרישום יתבצע לא לפני ששה חודשים קודם הזמן שנקבע לנישואין ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים קודם הזמן שנקבע לנישואין.

זוג המאחר ופותח תיק פחות מארבעים וחמישה ימים קודם הזמן שנקבע לנישואין, יישא באחריות של העיכובים שיחולו בפתיחת ובירור תיק הנישואין. וכן יצטרך לנמק את איחור הגעתו.

לצורך פתיחת תיק על כל אחד מבני הזוג להצטייד:

  1. ת.ז + ספח מקורי
  1. תמונת פספורט - ניתן להצטלם במקום ללא תשלום.
  2. תעודת נישואין של ההורים מקורי (ניתן להיעזר דרכינו)
  3. שני עדים- זכר או נקבה. המכירים תקופה ממושכת
  4. אישור מרב מקדש , לפי בחירת בני הזוג ובתנאי שהרב מאושר ברבנות או ע''י רשם הנישואין לפי הנחיות הרבנות הראשית לישראל.
  5. תעודת כשרות מהאולם בתוקף (במקרה והחתונה נערכת בבית כנסת, בבית פרטי וכיוצא יש להביא תעודת כשרות של הקייטרינג  המוגש לאירוע)
  6. אישור הדרכת כלות חתום לפי בחירה: או מטעם המועצ"ד ללא תשלום, או מרבנית מוסמכת לפי בחירת הכלה.

רח' הרב עוזיאל 6 ת.ד. 16 באר יעקב  מיקוד 70300 טל': 08-9281048  פקס': 08-9249267 *: [email protected]

גרוש / גרושה

תעודת גירושין + מעשה בית דין מקורי

באם הכלה גרושה בנוסף לנ"ל- אישור מרב שהחתן אינו כהן ולא בני כהנים

אלמן/ה

תעודת פטירה מקורית

גר/ה

תעודת גיור (המרה) כולל מעשה בית דין מקוריים.

לאחר סיום תהליך פתיחת התיק ואישורו 
יוכלו החתן או הכלה לקבל את הכתובה, העתק כתובה, ואישור הפניה לרב.

לאחר החתונה:

על החתן והכלה לדאוג שמסמכים אלו יחזרו לרבנות חתומים על ידי הרב המקדש:

* העתק כתובה

* אישור של הרב המקדש

* אישור טבילת הכלה.

תעודת נישואין תונפק ותימסר לחתן ולכלה על ידי משרד המועצ''ד

עד כשבועיים לאחר החזרת המסמכים.

*** יתכן וידרשו מסמכים נוספים לפי שיקול דעת הרב

 

 

 

 

 

 

רח' הרב עוזיאל 6 ת.ד. 16 באר יעקב  מיקוד 70300 טל': 08-9281048  פקס': 08-9249267 *: [email protected]