מועצה מקומית- מוסד ציבורי המנווט ומנהל את ענייני היישוב. תפקיד המועצה הוא להעניק שירותים חיוניים לתושבים, לדאוג לפיתוחו של היישוב ושיפור תמידי באיכות החיים של אלה הגרים בו.

מועצה מקומית באר-יעקב מורכבת משני מנגנונים עיקריים: מועצת היישוב - גוף ציבורי הנבחר על ידי הציבור, מופקד על קביעת המדיניות, על סדר העדיפויות התקציבי ואישורו, ועל הפיקוח והבקרה אחר ביצוע המדיניות.
בבאר-יעקב המועצה מונה 13חברים, הנבחרים אחת ל -5 שנים ע"י תושבי היישוב.

ראש המועצה - אחד מחברי המועצה והעומד בראשה, נבחר בבחירות ישירות ונפרדות. פקידות המועצה - הינו המנגנון העירוני המופקד על ביצוע מדיניות המועצה והנהלתה.

פקידות המועצה כוללת את המנהלים וציבור העובדים והם אלה אשר דואגים, לתפעולן היומיומי של מערכות המועצה.

השירותים הניתנים ע"י מועצה מקומית באר-יעקב מורכבים ומגוונים. מבנה המועצה הוא לפי חלוקה לאגפים ומחלקות.