באר-יעקב מחוברת לשתי מקורות מים. חברת מקורות המזרימה מים דרך משאבות שמקורן בעיר רמלה. המים מוזרמים דרך צנרת העוברת ממושב נוה-דורון וצנרת נוספת העוברת במושב תלמי מנשה. קיים בבאר-יעקב משאב קידוח עצמי אשר מספק מים כמעט באופן קבוע לחצי מבתי האב ביישוב. קיימת אלטרנטיבה בזמן חירום לספק מים לישוב כולו. בעקבות הפיתוח הוקמה תחנת שאיבה חדשה במושב נווה דורון. תחנה זו תתגבר את זרימת המים מבחינת לחצים וספיקות.

יעקב זפרני
יעקב זפרני
מנהל המחלקה

 

יעקב זפרני
מנהל מח' מים-ביוב ובטיחות מוסדות חינוך
08-9247671

מחלקת תשתיות מים,ביוב וניקוז

מחלקה לטיפול בכל מערך המים ביוב וניקוז ביישוב

אחריות המחלקה

  1. בדיקת תוכניות ואישורם לבניה בנושא ניספח סנטרי ובדיקה לטופס 4
  2. הנחת תשתיות חדשים מים ביוב וניקוז והתקנת מדי מים
  3. אספקה סדירה של מים ובדיקות תקופתיות לאיכות המים
  4. טיפול ותחזוקה שוטפת ע"י קבלנים לצנרת מים ביוב וניקוז
  5. טיפול במתקני תחנות שאיבה למים ביוב וניקוז
  6. טיפול מול מחלקת הגביה בכל נושאי חיוב מים וביוב
  7. טיפול מול משרדי ממשלה . בריאות .איכות הסביבה. ורשות המים
  8. טיפול מול חברות ניהול ומתכננים בנושא תשתיות
  9. טיפול מול חברת מקורות

רשימת עובדים

 

1.       מנהל המחלקה ומנהל ארועים יעקב זפרני

2.       מזכירת המחלקה אביטל רוזנצוייג

3.       שי מרדכי

4.       ישראל בדלבייב

5.       בני וסקר

6.       טלפונים : משרד: 089247671 פקס: 089214220

 

לחצי המים

קיימים שני מקורות של לחצי מים (לחץ נמוך ולחץ גבוה).
לחץ גבוה : בבאר המים אשר ממוקמת בגן החיל ישנו קידוח אשר יונק מימי התהום ומעביר את המים למאגר נמוך, (ברחבת מגדל המים) ומשם לאחר תהליך איורור מוזרמים המים (באמצעות חוק הכלים השלובים) אל מאגר תחתון במגדל המים ומשם נשאבים המים על-ידי משאבות למאגר העליון בראש המגדל תוך כדי הכלרתם (בהיפר-כלוריד) ומשם בעזרת חוקי הגרוויטציה מוזרמים המים היישר לצינורות המובילים לבתי הצרכנים.
לחץ נמוך: מוזרם משני מקורות – כפי שצוין לעיל, מחברת מקורות ישירות לצרכנים.

בדיקות מים תקופתיות

מבוצעות עפ"י הנחיות משרד הבריאות אחת לשבועיים, או על פי הצורך הנדרש. תוצאות הבדיקות מפורסמות אחת לרבעון במקומונים או באמצעות אתר זה.

 ביוב

בתי האב והעסקים בבאר יעקב מחוברים לרשת ביוב עירונית אשר מתנקזת לשני מכוני ביוב, אחד ב-סמוך למגרש הכדורגל והשני ממוקם בצומת שער י-ם.
חצי מכמות הביוב ביישוב מוזרמת למכון הביוב בגרוויטציה ומשם מוסנקים השפכים אל מכון הביוב החדש הנמצא בשער י-ם.
החצי השני כולל אזורי התעשייה מוזרמים בגרוויטציה אל מכון הביוב החדש.
מהמכון החדש מוסנקים השפכים אל אגני החימצון באזור התעשייה המזרחי על כביש 44.
באגני החימצון השפכים מטופלים על ידי חברת "מהדרין" ולאחר תהליך ההתפלה מסופקים המים לצרכי השקיה בלבד (באחריות מהדרין).
כמו-כן, מחוברים לקווי הביוב בגבולות המוניציפלים בסיס צריפין וביה"ח אסף הרופא ואזור התעשיה המזרחי (כביש 44).
לראשונה מאז יסוד המושבה הונחו קווי ביוב במושבים תלמי מנשה ונווה דורון בתהליך ההאצה של ראש המועצה ניסים גוזלן. במהלך פיתוח היישוב ובניית השכונות החדשות הונחו קווי ביוב וניקוז חדשים.