באר-יעקב מחוברת לשני מקורות מים. חברת מקורות המזרימה מים דרך משאבות שמקורן בעיר רמלה. המים מוזרמים דרך צנרת העוברת ממושב נוה-דורון וצנרת נוספת העוברת במושב תלמי מנשה. בנוסף נבנית שכונה חדשה בצריפן ושני מאגרי מים גדולים, כמו כן נבנה מכון ביוב גדול יותר ליד כביש 44 (צומת ניר צבי). קיים בבאר-יעקב משאב קידוח עצמי אשר מספק מים כמעט באופן קבוע לחצי מבתי האב ביישוב. קיימת אלטרנטיבה בזמן חירום לספק מים לישוב כולו. בעקבות הפיתוח הוקמה תחנת שאיבה חדשה במושב נווה דורון. תחנה זו תתגבר את זרימת המים מבחינת לחצים וספיקות.

קישור לאיכות מי השתייה


שי מרדכי
מנהל המחלקה

 

מחלקת תשתיות מים, ביוב וניקוז

מחלקה לטיפול בכל מערך המים, ביוב וניקוז ביישוב

אחריות המחלקה
1. תחזוקה שוטפת למתן מענה של 24 שעות לגבי פיצוצי מים, ביוב וניקוז
2. ליוו תכניות אב למים וביוב
3. אחריות על איכות המים ודגימות מול משרד הבריאות
4. עבודה מול חב' ארד - מדי מים
5. עבודה מול מח' הגבייה בכל נושא מים וביוב באישור טפסים להנחה בתשלום בגין נזילות
6. עבודה מול יועץ למים וביוב
7. ניהול תיק חירום

רשימת עובדים

1.       מנהל המחלקה שי מרדכי

2.       מזכירת המחלקה אביטל רוזנצוייג

3.       בני וסקר

6.       טלפונים : משרד: 089247671 פקס: 089214220

 

לחצי המים

קיימים שני מקורות של לחצי מים (לחץ נמוך ולחץ גבוה).
לחץ גבוה : בבאר המים, אשר ממוקמת בגן החיל, ישנו קידוח אשר יונק מימי התהום ומעביר את המים למאגר נמוך, (ברחבת מגדל המים) ומשם לאחר תהליך איוורור מוזרמים המים (באמצעות חוק הכלים השלובים) אל מאגר תחתון במגדל המים ומשם נשאבים המים על-ידי משאבות למאגר העליון בראש המגדל תוך כדי הכלרתם (בהיפר-כלוריד). משם, בעזרת חוקי הגרוויטציהף מוזרמים המים היישר לצינורות המובילים לבתי הצרכנים.
לחץ נמוך: מוזרם משני מקורות – כפי שצוין לעיל, מחברת מקורות ישירות לצרכנים

 

איכות מי השתיה

מעבדות המוכרות על ידי משרד הבריאות מבצעות עשרות אלפי בדיקות בשנה למי השתייה בישראל- בדיקות מיקרוביאליות וכימיות. באתר זה תוכלו לראות את תוצאות הבדיקות כפי שדווחו על ידי המעבדות:

https://mywater.health.gov.il/WaterNetwork

בדיקות מים תקופתיות

מבוצעות עפ"י הנחיות משרד הבריאות אחת לשבועיים, או על פי הצורך הנדרש. תוצאות הבדיקות מפורסמות אחת לרבעון במקומונים או באמצעות אתר זה.
./uploads/n/1665036699.7264.pdf

ביוב

בתי האב והעסקים בבאר יעקב מחוברים לרשת ביוב עירונית אשר מתנקזת לשני מכוני ביוב, אחד בסמוך למגרש הכדורגל והשני ממוקם בצומת שער י-ם.
חצי מכמות הביוב ביישוב מוזרמת למכון הביוב בגרוויטציה ומשם מוסנקים השפכים אל מכון הביוב החדש הנמצא בשער י-ם.
החצי השני כולל אזורי התעשייה מוזרמים בגרוויטציה אל מכון הביוב החדש.
מהמכון החדש מוסנקים השפכים אל אגני החימצון באזור התעשייה המזרחי על כביש 44.
באגני החימצון השפכים מטופלים על ידי חברת "מהדרין" ולאחר תהליך ההתפלה מסופקים המים לצרכי השקיה בלבד (באחריות מהדרין).
כמו-כן, מחוברים לקווי הביוב בגבולות המוניציפלים בסיס צריפין וביה"ח אסף הרופא ואזור התעשיה המזרחי (כביש 44).
לראשונה מאז יסוד המושבה הונחו קווי ביוב במושבים תלמי מנשה ונווה דורון בתהליך ההאצה של ראש העיר ניסים גוזלן. במהלך פיתוח היישוב ובניית השכונות החדשות הונחו קווי ביוב וניקוז חדשים.