יוסי זיטון
אחראי תברואה ואיכות הסביבה
050-6502022
קרן בנימין
מזכירת מחלקת תברואה ואיכות הסביבה
08-9785358
 

טבלת פינוי אשפה וגזם