על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו..

רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית, לבעלים של העסק הנדון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו..

חשוב לדעת, התהליך לקבלת הרישיון לניהול עסק מתמשך תקופה ארוכה, מאחר שהדבר קשור בקבלת אישורים והסכמתם של גורמים רבים ומתן הסכמתם מותנה בבצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות הגורמים השונים.

זיכרו: אי ביצוע הדרישות יגרור הוצאת סירוב למתן הרישיון ופתיחה בהליכים משפטיים

מדינת ישראל מעודדת מטבע הדברים פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת תושביה ורווחתם
במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.
לשם כך, נחקק חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 שהינו אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה ונמצא בסמכותו של משרד הפנים.

החובה להוצאת רישיון עסק לעסק המבוקש על ידך היא על פי הוראות חוק רישוי עסקים זה חוק מדינה  שבא לשמור על מספר מטרות חשובות:

  1. איכות נאותה של הסביבה.
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים (העברתם לבני אדם) ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
  6. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
  7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

קישור לחוק רישוי עסקים