אורי שמעונימחלקת קשרי חוץ 

תחום קשרי חוץ הינו ציר חשוב בקידום יחסי ישראל עם מדינות העולם.
המאמצים להכרת ישראל, העצמתה ומימוש מטרותיה בזירה הבין-לאומית מחייבים קשרים קבועים ורציפים עם מדינות ברחבי העולם.
קשרים אלו מתבצעים במישורים רבים, אך אחד החשובים שבהם הינו הקשר המוניציפלי "ערים תאומות".
בין היתר מטרות הקשרים הינם:
הידוק הקשר בין העמים,
חיזוק הקשר עם הקהילה היהודית,
חילופי ידע בתחומי התיירות, התרבות, החינוך והספורט.
קידום תכניות ופרוייקטים משותפים.

אורי שמעוני
מנהל מחלקת רישוי עסקים, שילוט ופרסום ואחראי קשרי חוץ
08-9785352