תשלום בגין אגרת חופש המידע ניתן לבצע דרך שליחת מייל לכתובת:
neomi@b-y.org.il
או באמצעות טלפון מס' 08-9785312