יחידת הפיקוח אמונה על אכיפת חוקים ותקנות שהמדינה הסמיכה אותם לכך,
כמו גם אכיפת חוקי העזר העירוניים לצורך שמירת הסדר הציבורי ואיכות החיים בישוב

אכיפה בתחומים:

  • אכיפת חניה
  • אכיפת פסולת בניין
  • פגיעה ברכוש ציבורי
  • סדר וניקיון רחובות (גזם, אשפה, רכב נטוש)
  • מטרדי רעש
  • אכיפת כלבים משוטטים וגללי כלבים

מענה טלפוני 
ימים א', ג', ד' בין השעות 08:00-12:00  
יום ב', בין השעות 14:00-17:00  
 

קבלת קהל:

רונית חווה
מזכירה
08-9730603

 ימים א', ג', ד', בין השעות: 08:00 - 14:00
יום ב', משעה 11:00 - 17:00
כתובתנו: שכונת הרצל, בעל הנס 7
טלפקס: 08-9730603