יחידת הפיקוח אמונה על אכיפת חוקים ותקנות שהמדינה הסמיכה אותם לכך,
כמו גם אכיפת חוקי העזר העירוניים לצורך שמירת הסדר הציבורי ואיכות החיים בישוב

במסגרת תפקידים נאכפים:

  • אכיפת חניה
  • אכיפת פסולת בניין
  • פגיעה ברכוש ציבורי
  • סדר וניקיון רחובות (גזם, אשפה, רכב נטוש)
  • מטרדי רעש
  • אכיפת כלבים משוטטים וגללי כלבים

 

קבלת קהל:

רונית חווה
מזכירה
08-9730603

 ימים ב', ה', בין השעות: 09:00 - 18:00 בשכ' הרצל, בעל הנס 7
טלפקס: 08-9730603

חוקי עזר עירוניים

לערעור על דו"ח חניה ופיקוח עירוני
יש להיכנס לקישור הבא:
https://www.shohar.net/Services.aspx?RashoutId=2530