חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), תש"ס-2000 קובע את הזכות למעון יום עבור כל פעוט עד גיל 3 הנמצא בסיכון. החוק מגדיר מי נחשב פעוט בסיכון ואילו מצבים מקנים את הזכות למעון.

סיבסוד מעונות יום באמצעות משרד הרווחה והאגף לשירותים חברתיים ניתן לזכאים ע"פ קריטריונים של חוק פעוטות בסיכון. קבלת הסבסוד ניתנת באמצעות ועדה.