התערבות טיפולית לכל אחד מחברי המשפחה (ילדים והורים) בהתאם לצרכיהם, במטרה לשפר את תפקוד ההורים, הילדים והקשר בינהם. מותנה בהתחייבות לשיתוף פעולה אינטנסיבי ומבחן הכנסות/

אוכלוסית היעד ואופן ההפניה:

  • ילדים מגילאי לידה עד 12במצבי סיכון והוריהם בעלי המאפניינים הבאים
  • ילדים עם קשיים רגשיים, חברתיים ו/או התנהגותיים על רקע חסך בסיפוק צורכיהם ההתפתחותיים במשפחה
  • משפחות המאופיינות בקשיים משמעותיים בתפקוד ההורי ובקשר שבין ההורה לילד
  • הורים בעלי יכולת שיקומית ועם מוטיבציה להתחייב לתוכנית טיפול אינטנסיבית

 

אופן ההפניה לטיפול:

  • כל גורם יכול להפנות לנתיבים באמצעות הפניית המשפחה למחלקת הרווחה. המענה יינתן רק למשפחות המוכרות ברווחה
  • משפחות בעלות מאפיינים מורכבים (התמכרויות, אלימות במשפחה וכו') יופנו לנתיבים רק באמצעות ועדה לתוכניות טיפול