חברי ועדת המכרזים:
נועם ששון, יו"ר הוועדה
ג'קי גונגרדי
ניסן לביא
מוטי פרנקו


נציגי ציבור מכרזי כוח אדם:
פנינה סגל
חנה חרוסט

 

 

 

 

 

 

מכרזי הנדסה, בינוי ותשתיות וכן מכרזים כלליים

כוח אדם

נכסי העירייה- הקצאות מקרקעין

הודעות פרסום בדבר החלטות על התקשרות בפטור ממכרז לשירותי ניהול ו/או פיקוח עם משכ"ל

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל).

מרכז קהילתי באר יעקב

פרסומי קול קורא

התקשרות העירייה עם ספק יחיד

נציגי ציבור ועדות בחינה

פנקס המכרזים